30 ÅR MED VEKST

– om verdifullt arbeid og utvikling

1. oktober 1992. Da gikk startskuddet for Ytre Namdal Vekst som vi i dag kjenner virksomheten. Hvorfor en «smell» akkurat den høsten? Jo, ønsket var et skifte i tjenestetilbud for utviklingshemmede. «HVPU-reformen» var den gang på manges lepper. I dag, 30 år senere, snakker vi om noe helt annet – og et mye bredere virke. Til en stor gruppe mennesker.

Flere ut i arbeid! Målet om endret tilbud for utviklingshemmede brakte altså på tidlig 90-tall en reform. Tradisjonell institusjonsomsorg ble faset ut – nå skulle hverdagen handle om deltakelse, utdanning, helse, fritid og kulturopplevelser. Og; kanskje det viktigste av alt: En jobb å gå til!

I praksis flyttet «Ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemming» oppgavene fra fylkeskommunen til den enkelte kommune. Gamle Nærøy og Vikna kom etter gode innspill fra høyere forvaltningsnivå raskt til et samarbeid. Resultatet ble et felles selskap; Ytre Namdal Arbeidssamvirke AS. I dagligtale kjent som «ASVO».

1. oktober 1992 kom altså den nye virksomheten i gang i et leiet hus. (Et utvidet anlegg som i dag 30 år senere er hovedkontor for Ytre Namdal Vekst). I starten var omfang og oppgaver av en annen, langt mer moderat, karakter. Men én ting har hele veien vært gjenkjennbart: Nemlig en fast stamme av pålitelige arbeidstakere.

Forløperen til dagens Ytre Namdal Vekst var et AMO-kurs i regi arbeidsmarkedsetaten og den videregående skolen (YNVS). Ved oppstarten var det tre ordinært ansatte; kursleder og to assistenter – som senere ble til daglig leder og arbeidsledere. I oppstartsåret var det i hovedsak en «smal» målgruppe, som ble utvidet etter hvert som behov, og ferdigheter, hos de nye brukergruppene meldte seg.

Plasseringen i «Tausvik-bygget» viste seg som et godt og framtidsrettet valg. I 1996, etter om lag fem års drift, ble ASVO (som det da fortsatt het) eier av anlegget.  Etter hvert utviklet oppgavene seg gradvis og naturlig. I starten var hverdagen tilrettelagt et relativt «smalt» tilfang av folk med praksis fra arbeidsstua ved institusjonen Namdalstun. Men snart ble behovet for nye og utvidede oppgaver mer og mer tydelig.

Human

TILLIT: Dette er hva Ytre Namdal Vekst handler om; utvikling av mennesker gjennom arbeid og veiledning. Et bilde fra 2002 hvor arbeidstaker Jan Hugo Holand assisteres i en oppgave av Kjell Øiahals.

Slik framstår anlegget til Ytre Namdal Vekst i dag – med kystbyen Rørvik i bakgrunnen. Bedriften er 100 prosent eiet av Nærøysund kommune

Pallefabrikken og tiltaket STEAM har lokaler på industriområdet Solsiden på Kolvereid. Her med noen av de ansatte ved pallefabrikken; fra venstre Arne Jørgen Fjærli, Henrik Pettersen, Lars Christer Engelund, Jan Arve Holmvik og Martin Bach Nielsen.

Leder for AMO-kurset var Ragnar Moen. Også fra første dag med «ASVO» sto han med ansvaret. Ragnar skulle bli den som ledet virksomheten helt fram til juni 2020, da dagens sjef Marit Måøy Holm overtok roret.  I løpet av de tre tiårene fra 1992 har naturlig nok stort antall faste medarbeidere både startet i virksomheten; og etter hvert rundet av. I det aktuelle jubileumsåret har Ytre Namdal Vekst 62 fast ansatte ved totalt fem avdelinger i Rørvik og på Kolvereid. Blant de 62 er 38 arbeidstakere i VTA (varig tilretettelagt arbeid) og 24 som ledere, veiledere og tilretteleggere.

– I dag, 30 år etter oppstarten, har vi beveget oss fra utfordringene til en liten brukergruppe til å dekke behov i alle samfunnslag. Det er helt enkelt slik at de fleste av oss kan favne innenfor målgruppene til de ulike tilbudene i virksomheten, framholder daglig leder Marit Måøy Holm

Social group, Smile, Community

BEVIS:En viktig del av «utvikling av mennesker» er bevis på ny kompetanse. Her en glad gjeng i 2021 med sine dokument. Fra venstre Arne Jørgen Fjærli, Vegard Kristiansen, Lars Petter Antonsen, Knut Knotten, Tove Bredesen, Trond Helge Torgersen, Erling Olav Johansen og Sten Arne Hansen.

Sharing

Ved 10-årsjubileet i 2002 ble Ytre Namdal Arbeidssamvirke (som det da het) beskrevet som «en suksess». Fra venstre Terje Wennevik, Trond Torgersen, Sten Arne Hansen, arbeidsleder Terje Anthonsen, Kjell Arne Svendsen og Geir Olav Svendsen.

Product, Font

Forsiden av «jubileumsskriftet» for ASVO i 2002.

Samuel Anti var fra første dag en kjent og kjær medarbeider ved ASVO. Her i gang med pallearbeid.

Vision care, Clothing, Face, Smile, Glasses, Head, Shirt, Eyewear, Hat, Yellow

Velferdsturer var en viktig del av ASVO i starten. I 2002 viste denne gjengen fram bilder fra tidligere turer – Lill-Karin Aarvik, Bernt Heimsvik, Jonild Anti og Lars Petter Antonsen

Facial expression, Social group, Smile, Glasses, Property, Human, Purple, Sleeve, Plant, Collar

Ved jubileet i 2002 var disse i ledelsen; fra venstre Torgunn Sinkaberg, Tor Einar Neerland, Terje Anthonsen, Else Ramfjord, Ragnar Moen og Elida Bergvik.

Clothing, Footwear, Smile, Trousers, Window, Sky, Plant, Building, Community

Gjengen ved ASVO samlet til foto i forbindelse med 10-årsjubileet i 2002.

Social group, Outerwear, Human, Coat, Standing, Hat, Style, Headgear

Et historisk glimt fra starten av ASVO. Fra venstre Arne Myklebus, Asbjørg Wicklund, Jan Hugo Holandm, Samuel Anti, Kari Stavang, Arvid Eidshaug og Geir Moe.

Photograph, Newspaper, Font, Publication

Den nye etableringen i Rørvik ble gitt spalteplass i Namdal Arbeiderblad.

Face, Photograph, Newspaper, News, Publication

… og ble selvsagt også omtalt i Nordtrønderen & Namdalen.

Smile, Loom, Wood

Noen av arbeidstakerne på søm og tekstilavdelinga tilbake i 2002. Anne Buvarp; Bodil Tørriseng, Åsbjørg Wicklund og arbeidsleder Else Ramfjord.

Workwear, Wood, Helmet, Tradesman

Stor innsats som vanlig ved vedavdelinga for 20 år siden …

Urban design, Slope

… og lageret av råved var et kjent syn ved ASVO tilbake på tidlig 2000-tall.

DE INTERNE JOBBENE

Med modell fra eksisterende ASVO-bedrifter på tidlig 90-tall så de ansvarlige i Ytre Namdal at vedproduksjon var noe å satse på. I praksis godt tilpassede arbeidsplasser i kombinasjon med et lokalt marked. I starten ble det saget for hånd; med buesager på egengjorte sagbukker. Eneste mekaniske hjelpemiddel var en liten håndholdt vedkløyver – og produktet ble pakket i 80 liters sekker.

– Under mottoet «det tørker like god hjemme hos deg!» ble de fleste sekkene utkjørt direkte til kunder, smiler Ragnar Moen. Utviklingen gjorde at avdelingen tidlig ble «industrialisert»; gjennom en enkel maskin med diverse funksjoner.

– I det som i dag er palleavdeling Rørvik, ble det opprinnelig etablert et snekkerverksted. Videre hadde vi søm/tekstil med ulike oppgaver. I dag er dette omgjort til «Vekstrommet».  Videre i bygget er det gjennom åra etablert kontorplasser for ulike arbeidsrettede tiltak, foruten at det er møterom og kantine i et anlegg som har fungert greit. Ikke minst etter trinnvise, nødvendige oppgraderinger, forteller Moen som høsten 2020 altså pensjonerte seg.

De første årene omfattet vedavdelinga også en «uteseksjon». Vaktmestertjenester til datidens Rørvik Postkontor og fast årlig oppdrag for Rørvikdagan var blant oppgavene.

– De første årene ble det en nok en del prøving og feiling. Men samtidig fikk virksomheten tidlig avtaler med lokalt næringsliv, og akkurat det skulle etter hvert vise seg å definere suksessen til Ytre Namdal Vekst, sier Moen.

Snekkerverkstedet leverte ulike populære produkt, som postkassestativ og søppeldunkskjulere. En stor oppgave i mange år var produksjon av båtkrybber til lokale Hansvik Boat. Så; i overgangen til 2000-tallet ble de første engangspallene levert til lokale kunder. Også her gikk det raskt fra enkle «håndholdte» til mer maskinelle løsninger. Underveis evnet man å holde blikket på godt tilrettelagte arbeidsplasser – som var både interessante samt at de ga forbedringer innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).

TID FOR VASKERIDRIFT

Tidlig på 2000-tallet forespurte Vikna kommune om mulig oppstart av vaskeri. Ønsket var blant annet institusjonstøy, og etter en rekke runder med avklaring både i styret og hos ulike søsterbedrifter kom tjenesten i gang fra september 2002. Lokalene var første etasje av Rørvik sykestue.

Både med tanke på oppgaver og tilgang på arbeid ble vaskeriet en suksess. Et naturlig neste sted ble derfor planlegging og finansiering av et eget barrierevaskeri på egen tomt. En avgjørende forutsetning var at det ikke var etablert noe tilsvarende tilbud i distriktet. Med byggestart i 2005, og offisiell åpning i juni 2006, ble nok en milepæl i bedriftens historie og utvikling nådd.

Økning i tøymengde og kunder la grunnlag for flere oppgraderinger. I 2017 kom det til en vaskeriavtale med Nærøy kommune. I dag er Nærøysund kommune vaskeriets største kunde, og med tøy også fra næringsmiddelindustrien lokalt er det naturlig at vaskeriet er kvalitetssikret. Konkret av Norske vaskeriers kvalitetstilsyn; for både institusjonstøy og næringsmiddelindustri.

– Ut fra dagens, og framtidas behov, er det konkrete planer for nye store utvidelser. Kravspesifikasjonen i VTA-tiltaket (Varig tilrettelagte arbeidsplasser) og bedriftens visjon er lagt til grunn for planene, med stor vekt på den enkeltes arbeidshverdag og måloppnåelse, sier daglig leder Marit M. Holm

AVDELING PÅ KOLVEREID

I 2010 ble det etablert en avdeling på Kolvereid. Grunnlaget var opphør i arbeidsmarkedsbedriften Trønder-Tre året før, og dermed et stort behov for både tilrettelagt arbeid og andre arbeidsrettede tiltak. Før Vekst kom inn i bildet som eier, hadde det private selskapet SS-Invest både overtatt og oppgradert anlegget.

– Fortsatt er det grunn spesielt å takke Harry Bøe for hans umåtelige raushet gjennom først en leieavtale, samt senere opsjon på kjøp av lokalene, framholder dagens ledelse. Høsten 2012 ble det på Kolvereid montert en komplett pallefabrikk med tidsriktige maskiner fra svenske IM. Hart. Investeringen ga et stort produksjonsløft, og ikke minst ble arbeidshverdagen en helt annen – samt at kapasiteten naturlig nok økte.

Også ved «pallen» i Rørvik er det senest inneværende år gjort ytterligere oppgraderinger, slik at det nå er topp moderne løsninger i begge palleproduksjonene hos Ytre Namdal Vekst.

– I dag evner vi å betjene både de store lakseprodusentene og andre virksomheter innenfor fiskeri og beslektet næring med paller. En stor takk til lokale virksomheter som opprettholder et godt samarbeid med oss i Ytre Namdal Vekst, sier daglig leder Marit Måøy Holm.

Blue, Orange, Textile, Gesture

BRA OPPGAVER: Barrierevaskeriet byr på både gode oppgaver og fin kontakt mellom folk. Her er Vår Riibe og Henriette Rasmussen i gang med dagens «hansketørk» for et selskap i næringsmiddelindustrien.

Vehicle registration plate, Car, Wheel, Tire, Sky, Building, Cloud, Infrastructure

En liten del av dagens stab jubler over at Ytre Namdal Vekst kan feire 30 års sammenhengende suksess

Wine glass, Tableware, Table, Television, Plate, Chair, Drinkware, Sharing, Community

I 2020 takket daglig leder Ragnar Moen av – og fikk både noen gode ord og «koronahilsen» fra de ansatte med på veien.

Motor vehicle, Automotive tire, Jeans, Wheel, Asphalt, Denim

Tiltaket Steam og hjelpemiddelsentralen er en viktig del av virksomheten. Fra venstre Stein Bjarne Kvalø, Tom Lien, Hans Martin Fredriksen og Lise Rødnes.

Clothing, Smile, Outerwear, Property, Sky, Organ, Coat, Human, Standing, Travel

Gode og trygge veiledere er avgjørende i tiltaket VTA; her i 2019. Fra venstre Tor Einar Neerland, Ida-Mari Nordahl, Kari Dahle Åfløy, Ann-Helen Hunnestad, Nina Larsen og Monika Hansvik.

Automotive design, Product, Standing

Tilrettelegger Petter Ofstad informerer om nytt utstyr ved pallefabrikken i Rørvik.

Motor vehicle, Automotive lighting, Car, Hood, Grille, Headlamp

Tiltaket STEAM ble introdusert i 2016 og har vist seg som en suksess for ungdom som trenger inkludering og en «ny start».

Public space, Footwear, Jeans, Trousers, Daytime, Shoe, Building, Tree, Leisure, Car

Et annet populært er (låne)tilbudet BUA, som ble åpnet i juni 2019.

Automotive design, Motor vehicle, Wheel, Tire

Tom Lien er en stødig og populær kar på Hjelpemiddelsentralen.

Interior design, Trousers, Table, Furniture, Chair, Sharing, Plant, Human, Houseplant, Interaction

Barrierevaskeriet i Rørvik har flere ganger utmerket seg med kvalitet, og her er det kakefeiring på gang med Oddvar Langvik som servitør.

Tradesman, Wood

Den nye pallefabrikken i Rørvik er en vesentlig oppgradering de senere år.

Mode of transport, Motor vehicle, Road surface, Tire, Wheel, Asphalt, Window, Building, Rolling

Returpunktene for MNA på Kolvereid og Rørvik (bildet) er et populært servicetilbud.

Workwear, Wood, Asphalt

Totalt produserer YN Vekst årlig om lag 200.000 paller; her fra produksjonen på Kolvereid.

Urban design, Residential area, Public space, Sky, Building, Cloud, Mountain, Window, Tree, Slope

Ytre Namdal Vekst sitt anlegg på Solsiden ved Kolvereid.

Sky, Building, Wheel, Siding

Barrierevaskeriet i Rørvik har i mange år vært en god arbeidsarena.

Military uniform, Sky, Smile, Tree, Gesture, Marines, Plant

Vedgjengen har i alle år vært en gruppe preget av arbeidslyst og godt humør!

Outerwear, Water, Coat, Jacket, Sharing

Den årlige interne grillfesten har vært et høydepunkt for alle ansatte i virksomheten.

Furniture, Table, Plant, Chair, Fashion, Suit, Leisure

Det samme er tilfellet for den tradisjonelle juleavslutning, her på Norveg for få år siden.

Sky, Cloud, Building, Asphalt

30 år etter etableringen av Ytre Namdal Vekst er daglig leder Marit Måøy Holm og alle hennes kollegaer klare til å ta virksomheten i Nærøysund videre – mot nye mål og erfaringer.

DE KONKRETE TILTAKENE

AB/Oppfølgingstiltaket:

Nye brukergrupper kom til, og samfunnsoppdraget ble stadig utvidet. Det lokale Arbeidskontoret (Aetat Rørvik) brukte tidlig ASVO til praksisplass og arena for læring innenfor håndverksfag og studieløp. En grei erfaring å ha når vi selv fikk inn tiltaksdeltakere som i all hovedsak skulle formidles til det ordinære arbeidsmarkedet.

Tiltaket Arbeid med bistand (AB) kom i gang fra januar 1999. Det viste seg tidlig å bli en viktig bidragsyter til formidling og rekruttering til lokalt næringsliv. Flere dedikerte veiledere i bedriften bistår deltakerne med kompetansepåfyll og bistand til å få, og ikke minst beholde, en jobb. Årlig har flere titalls mennesker fått bistand i tiltaket, og med en formidlingsgrad på opp imot 50 prosent i lange perioder gir tiltaket et åpenbart positivt samfunnsregnskap.

En stor reform innenfor NAV og de arbeidsrettede tiltakene medførte sammenslåing av flere tiltak. For oss medførte det sammenslåing av AB og Oppfølgingstiltaket.

Tiltakene som før naturlig var tildelt forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter (Vekst og arbeidsmarkedsbedriftene) ble nå konkurranseutsatte. Med ønske om flere tilbydere var målet å bedre resultatene i tiltaket. Fra oktober 2018 var YN Vekst hovedleverandør av Oppfølgingstiltaket i hele Namdalen; i tett samarbeid med Namas Vekst AS og MN Vekst AS. De tre virksomhetene deler Oppfølgingstiltaket ut september 2022.

Glasses, Smile, Easel, Publication

STOR OPPTUR: I 2017 ble Ytre Namdal Vekst, som en av 220 i hele landet, utvalgt som «Årets vekstbedrift». En stor opptur for alle involverte – deriblant arbeidstaker Bodil Tørriseng og alle hennes kolleger.

Tiltakene APS/AFT:

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) er et viktig og omfattende prosjekt som kom til YN Vekst i 2006. Da som nå gis tiltaket forhåndsgodkjente tiltaksarrangører, og er ikke konkurranseutsatt. APS tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid.

Deltakerne får tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging som skal bidra til å styrke den enkeltes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. I motsetning til VTA er tiltaket tidsbegrenset. I forbindelse med den tidligere omtalte reformen ble tiltakets innhold og form vesentlig forandret i 2017. Fra desember 2017 fortsatte YN Vekst drift av tiltaket under den nye benevnelsen Arbeidsforberedende trening (AFT). Den største endringen var det store og målrettede søkelyset på ordinært arbeid. Arbeidstreningen skal i hovedsak foregå ute i det ordinære arbeidsmarkedet med tett oppfølging fra tiltaksveileder og med sikte på jobb. Også på dette tiltaket har YN Vekst levert på bestillingen fra NAV. Mange har ved deltakelse i tiltaket kommet ut i jobb og studier.

Flag of the united states, Smile, Hand, Mammal, Gesture

NØKKELPERSON: Fra 1992 til sommeren 2020 sto Ragnar Moen ved roret. 1. juni for snart to år siden tok så Marit Måøy Holm over nøkkelen og ansvaret som daglig leder.

Øvrige (tidligere) tidsbegrensede tiltak:

Avklaringstiltaket. I hovedsak gruppebasert inntak, med hovedmål om avklaring av arbeidsevne.

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Som underleverandør for MN Vekst og i lag med Namas Vekst for tjenesteområde Namdalen. (Et konkurranseutsatt tiltak med MN Vekst som anbudsvinner).

MILEPÆLER/ VIKTIGE HENDELSER:

2004: Navneskiftet, fra Ytre Namdal Arbeidssamvirke (ASVO) til Ytre Namdal Vekst, skjedde i april med et vedtak i generalforsamlingen. Og målet var konkret endring, i tråd med et klart retningsvalg i regi av ASVL – Arbeidsgiverforeningen for landets Vekst- og attføringsbedrifter:
Den nye logoen med det stiliserte «Vekst-mennesket» symboliserte endring i hele bransjen. I tillegg til den opprinnelige målgruppen, la mange av landets om lag 200 Vekst-bedrifter om tilbudet for å imøtekomme alle slags folk. I dag er Vekst-bedriftene til for de som trenger jobb, eller som trenger bistand for å finne sin vei i arbeidslivet. Noen behøver en tilrettelagt arbeidsplass med trygge, kompetente veiledere rundt seg. Mens andre har gått på en «smell» – eller har utfordringer som gjør at de må ha arbeidspraksis eller bistand for å komme ut i jobb.

2008, 2009 og 2010: Implementering av eQuass, med sertifisering av ekstern revisor og offentlig godkjenning i oktober 2010. Innføringen av en felles europeisk kvalitetsstandard for attføringstjenestene medførte et betydelig kvalitetsløft for hele bransjen.

2013: Samarbeidsavtale med MNA om drift av deres miljøstasjoner i Rørvik og på Kolvereid.

2017: Ytre Namdal Vekst kåret til «Årets Vekstbedrift» av ASVL, Arbeidssamvirkens Landsforening.

OM DENNE ARTIKKELEN

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Namdalsavisas markedsavdeling.
Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

Logo, Line, Text, Font

ANNONSØRINNHOLD