Som støpt for framtida

Som støpt for framtida

Fra fabrikken til Overhalla Betongbygg på Skogmo produseres det rundt 600 tonn betongelementer hver eneste dag.

Siden 1946 har Overhalla Betongbygg produsert betongprodukter og betongelementer på Skogmo. Det startet som en liten sesongbedrift, men år etter år har de bygd seg opp stein på stein. I dag er de en av de ledende betongelementfabrikkene i landet. Produksjonsanlegget i Overhalla har gjennomgått en stor oppgradering og dermed doblet produksjonskapasiteten.

Tidligere produserte Overhalla Betongbygg omtrent 300 tonn betongelementer hver dag. Med den nye investeringen på drøyt 35 millioner kroner har de fått nytt blandeverk, fire nye sementsiloer og sju sandsiloer og er på den måten godt rustet for fremtiden.

God spredning

Overhalla Betongbygg har i dag tre fabrikker og flere kontorer over hele landet. Fabrikkene ligger i Overhalla, Verdal og Tromsø, mens vi har avdelingskontor i både Bodø, Mo i Rana og Trondheim.


De tre fabrikkene er spesialiserte på ulike produkter til ulike markeder. Med en spredning på 100 mil kan fabrikkene levere betongelementer til de fleste prosjekter i store deler av Norge. Til sammen kan omtrent 250 ansatte med spesialkompetanse skreddersy alle leveranser etter behov markedet har.

Både avdelingen Verdal og Element Nor i Tromsø har stor produksjon av hulldekker - et viktig produkt som brukes i mange typer bygg. I Verdal kan det også produseres spesialprodukter til markedet innen vei – og infrastruktur.

I Overhalla produseres det mange ulike produkter, men spesialiteten er vegger som kan slipes og børstes for å få det riktige uttrykket.

God spredning

Overhalla Betongbygg har i dag tre fabrikker og flere kontorer over hele landet. Fabrikkene ligger i Overhalla, Verdal og Tromsø, mens vi har avdelingskontor i både Bodø, Mo i Rana og Trondheim.


De tre fabrikkene er spesialiserte på ulike produkter til ulike markeder. Med en spredning på 100 mil kan fabrikkene levere betongelementer til de fleste prosjekter i store deler av Norge. Til sammen kan omtrent 250 ansatte med spesialkompetanse skreddersy alle leveranser etter behov markedet har.

Både avdelingen Verdal og Element Nor i Tromsø har stor produksjon av hulldekker - et viktig produkt som brukes i mange typer bygg. I Verdal kan det også produseres spesialprodukter til markedet innen vei – og infrastruktur.

I Overhalla produseres det mange ulike produkter, men spesialiteten er vegger som kan slipes og børstes for å få det riktige uttrykket.

fart etter overtakelsen

Spennconfabrikken på Verdal ble en del av Overhalla Betongbygg i juli 2020. Midt i pandemien ble det satset hardt, og det ser allerede ut til å bære frukter. Produksjonen på fabrikken på Verdal startet sånn smått opp i august – etter overtagelsen i juli.

– Inntaket av medarbeidere økte jevnt utover høsten 2020, med hulldekker som hovedprodukt. Det ble også jobbet med å få organisasjonen klar, med teamledere, planlegger, logistikk og HMS og kvalitet. Produksjonen tok seg gradvis opp mot årsskiftet, med to og tre benker hulldekke, pluss at det kom inn noen prosjekter med bjelker og søyler, forteller fabrikksjefen videre.

På slutten av 2020 startet de også med produksjon av peler, som var et helt nytt produkt på Verdal. Med god hjelp av medarbeidere fra Overhalla fikk de dette til å fungere.

– Vi startet med 12 mann, som satte i gang med vedlikehold, klargjøring og test av anlegg. Etter 14 dager ble første hulldekker støpt, sier fabrikksjef Ernst Fossheim.

– Den største revolusjonen vi her på Verdal opplevde etter overtagelsen, var den nye brubjelkeforma, som Overhalla Mekaniske lagde til oss. Vi var vante til en form med mange deler, mye skruing og mange vendinger.

– Med den nye forma er det løft på plass, klikk i lås og ferdig. De største bjelkene vi har laget med denne forma var på 47 tonn. Når vi da også har fått to nye 30 tonns kraner, går dette smertefritt, sier Fossheim.

Det har også skjedd en radikal forandring på uteområdet på Verdal, både når det gjelder selve bygningsmassen og området rundt. Fornyelsen er merkbar, både for utenforstående og for de som jobber her. Det er også store planer om nytt fabrikkbygg.

– I 2021 har hulldekkeproduksjonen gått jevnt og trutt, med fire benker fra mai og utover. Har også tatt i bruk rammer som vi legger hulldekke på inne i hallen, som da blir kjørt ut på lagringsplass, klare til henting. Bjelker, søyler, svalganger, balkonger, kulverter og peler har vi også produsert i løpet av 2021. Vi har også hatt en del bruprosjekter i løpet av året, av varierende størrelse, forteller Fossheim.

– Det har også vært en forandring for oss her på Verdal hvordan Overhalla Betongbygg jobber med Lean. Det har tatt tid å lære, men vi føler at vi er på god vei, fortsetter fabrikksjefen.

I dag er de 45 ansatte pluss en selger og en prosjektleder på Verdal. Hulldekkeproduksjonen er godt belagt fremover, og de forventer det samme på bjelkesida.

I tillegg til at produksjonen av betong setter mindre og mindre CO2-avtrykk, har materialet i seg selv egenskaper som bidrar til å bedre miljøet. Ved å utnytte de tunge materialers termiske masse er det mulig å oppnå hele 15 prosent besparelse på energien for oppvarming og hele 25 prosent av kjøleenergien i et bygg.


Bevisst forhold

Overhalla Betongbygg har et mål om at alle ansatte skal ha et bevisst forhold til bedriftens miljøpåvirkning. Bedriften arbeider kontinuerlig for å forbedre sin miljøpåvirkning ved å blant annet følge disse punktene:

Bærekraft for Overhalla Betongbygg gjelder også i lokalsamfunnet. Bedriften gjør lokale investeringer i egen bedrift, samt hos andre lokale bedrifter med tanke på en langsiktig verdiskaping. Overhalla Betongbygg ønsker å være en viktig bidragsyter til vekst for lokalt næringsliv.

I tillegg til å være en stor arbeidsplass er Overhalla Betongbygg også med og bidrar med sponsormidler til lag og foreninger.

    •     Vi skal ta miljø på alvor

    •     Miljøsaken skal være godt forankret i ledelsen

    •     Vi skal jobbe for økt innsikt og forståelse av      
           miljødrivere for vår produksjon og drift

    •     Vi skal til enhver tid kartlegge nåsituasjonen
           og etablere gode planer for forbedring

    •     Vi skal jobbe for å øke miljøforståelsen
            i organisasjonen

Betong sikrer lang levetid, har lavt vedlikeholdsbehov og kan gi gunstige løsninger som kan spare energi til kjøling og oppvarming.

Fremtidens bærekraftige byggemateriale

Bærekraft er viktig for Overhalla Betongbygg, og de jobber mot å nå klimamålet om reduksjon av karbonuttrykket med 40 prosent innen 2023. Siden 2018 har de allerede redusert avtrykket med 30 prosent. Betong er et allsidig produkt som kan være med å avhjelpe både lokale og globale utslipp.

I Overhalla Betongbygg gjennomføres en rekke tiltak for å kunne bidra til en mer sirkulær økonomi. Betong er et godt miljøvalg i mange konstruksjoner. Det er et naturlig materiale, 100 prosent gjenvinnbart, produseres lokalt, absorberer klimagasser og renser luften.

All produksjon, alle produkter, alle leveranser og alle ytelser er resultatet av en prosess. For Overhallagruppen er denne prosessen nøkkelen til suksess.

Metoden de baserer oss på kalles Lean. Overhalla Betongbygg ønsker å jobbe etter en arbeidsform hvor forenkling og flyt er viktig, og hvor man utnytter potensialet som finnes i hver eneste medarbeider.

Det handler om å skape de gode prosessene, en hverdag uten jag og mas, og med fornøyde kunder og medarbeidere.

De beste ideene kommer når ansatte får sjansen til å være kreative og innovative på arbeidsplassen. Det er disse ideene som skaper en målrettet og tilrettelagt bedrift.

Overhalla-metoden

For Overhalla Betongbygg handler Lean mye om at de alltid kan bli bedre, og dette trigger dem til å lære mer og å gi litt mer for å bli best.

Under jubileumskonferansen for Lean forum Norge i 2019 ble Overhalla Betongbygg utropt som vinner av den høythengende prisen «Årets Lean-virksomhet». Om vinneren Overhalla Betongbygg sa fagjuryen:

Et stadig ønske om utvikling og forbedring førte til at Overhalla Betongbygg innførte Lean gjennom strukturering av planlegging, prosjektering, produksjon og logistikk.

    •     Totalt sett så fremstår bedriften som en virksomhet som tar            sine kunder, leverandører og, ikke minst, sine ansatte på alvor,             ved å jobbe for å oppfylle bedriften sine visjoner om å bli best.

    •     Under besøket vårt opplevde vi engasjement, stolthet, dyp            kunnskap om prosessene i fabrikken, en gjensidig respekt for            hverandres arbeidsoppgaver, samspill ledelse og medarbeidere            i fabrikken.

Her har Overhalla Betongbygg tatt ansvar for hele verdikjeden fra marked og salg, til produksjon, transport og montasje.

Vi trenger flere dyktige medarbeidere i fabrikken på Overhalla og skal lyse ut følgende stillinger:

Produksjonsmedarbeider

Forskalingssnekker

Kranfører

Ta kontakt med fabrikksjef Edvart Østby hvis dette kan være noe for deg!

edvart@overhallbetongbygg.no

OM DENNE ARTIKKELEN

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Namdalsavisas markedsavdeling.
Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

Logo, Line, Text, Font

ANNONSØRINNHOLD