Et forbilde for framtida

Ansvarsbevisst

Få bedrifter i Namdalen har større fokus på bærekraft enn Namdal Ressurs.

Rectangle, Font
Automotive design, Smile

Som totalleverandør til avfallsbransjen har Namdal Ressurs i Namsos en ekstra kritisk rolle. Med det ligger det også et spesielt ansvar - og mulighet - til å gjøre en forskjell. Namdal Ressurs tenker bærekraft i alt de gjør, både på leverandørsiden, mot kunder og internt i bedrifta.

– Vi lager oss mål for å kunne bidra til å nå FN sine bærekraftsmål, det er hovedelementet, forklarer daglig leder Rolf Ovesen. Den første bærekraftsrapporten vår er tuftet på hvordan vi gjør ting i dag; hva er bra, og hva mindre bra? Hva kan vi gjøre bedre? Vi har satt oss 11 mål, og gjør ganske mye bra med gode treff på en del av bærekraftsmålene, men vi ser også hva vi må jobbe med og hva vi kan gjøre bedre.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Det handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Av FNs 17 bærekraftsmål, har Namdal Ressurs valgt å fokusere på 11. Disse er:

Blir bedre år for år

Namdal Ressurs har gjennomført flere interne tiltak for å nå målene de jobber mot. Innen helse sponser de blant annet treningsavgift for de ansatte, og frukt og grønt er alltid tilgjengelig. Innen utdanning har de i flere år hatt vellykkede trainee-stillinger, de gjennomfører kurs, og ansatte har mulighet for videreutdanning. De er sitt ansvar bevisst, og har strenge krav til produkter og leverandører, med kontinuerlig oppfølging og fabrikkbesøk. Namdal Ressurs har også forpliktet seg til å jobbe klimanøytralt, og hvert år blir de vurdert av Klimapartnere som analyserer forbruket deres i henhold til alt fra flyreiser til, utslipp, produksjon og transport.

Ett av bærekraftsmålene går på likestilling. Namdal Ressurs har i løpet av de siste fem årene økt andelen kvinnelige ansatte, og selv om aldersfordelingen blant kjønnene er jevn, er de ikke helt i mål, men jobber kontinuerlig med å bli enda bedre.

Det vanker ingen tvil, Namdal Ressurs tar målene sine på alvor. De har flere samarbeidspartnere, men de velger ikke hvem som helst.

– Vi stiller krav til leverandørene våre, og det er viktig at de følger det samme prinsippet som oss, sier Rolf.

Det handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.Body jewelry, Font
Gesture, Font
Plant, Font
Font
Gesture, Font
Gesture, Font
Vi stiller krav til leverandørene våre, og det er viktig at de følger det samme prinsippet som oss


Personal computer, Office chair, Table, Furniture, Desk, Peripheral

Miljøbonus og ekstra arbeidsplasser

Namdal Ressurs har startet en gang de også. Da de skulle begynne å produsere betongelementer selv i Norge, var det pris og leveringsdyktighet som var de viktigste faktorene, ikke miljø. De fikk i gang betongproduksjon på Snåsa og i Rogaland, og så viser det seg at produksjonen på Snåsa har ført til 700 færre trailere fra Europa til Midt-Norge. Miljøgevinsten er enorm!

– I tillegg innførte vi flatpakkesystemet for containere, som også har gitt stor miljøgevinst. Vi har på et vis redesignet et produkt for å kunne pakketere det på en god måte og få en effektiv transport, forteller Rolf.

Dette har også gitt arbeid til flere vekst-bedrifter slik som som MN Vekst og Stavne Gård. I alt har Namdal Ressurs seks slike bedrifter i rundt om i Norge som skrur opp containere for dem. Vinner de et anbud i Telemark, er det deres lokale vekst-bedrift som skrur containerne.

Samarbeidet med vekst-bedriftene er egentlig en solskinnshistorie for Namdal Ressurs, legger salgssjef Bernt Even Seierstad til.

– I starten av 2010-tallet traff vi tilfeldigvis Kenneth Urshals som fortalte at Trondheim kommune hadde lagt ned Re-bygg (tidlig Trondheim-prosjekt for resirkulering). Så sa han at de har ikke mer å gjøre til arbeidsfolket deres. «Hvilke folk er det du har da?», spurte vi. På fleip sier Kenneth da: «Nei, det er blant annet noen fanger som har kommet ut fra Tunga Fengsel, og som skal rehabiliteres tilbake til samfunnet. Store, sterke karer … ». De hadde lokaler, og vi hadde containere som skulle skrus opp, og dermed var vi i gang. Dette var kanskje starten på vårt gode samarbeid med vekst-bedrifter, mimrer han.

Ikke bare sysselsetter Namdal Ressurs rundt 30 personer i konsernet, men de sysselsetter også personer med utfordringer som trenger litt oppfølging for å komme ut i ordinært arbeid. Bærekraft handler ikke bare om å ta vare på miljø, men også de rundt seg, og også her er kan Namdal Ressurs være et forbilde for mange. Når det er sagt, så har jo Namdal Ressurs tross alt et fortrinn som de fleste ikke har.

– Det som er viktig er at bærekraftstenkinga er fundamentert på toppen i et selskap, til daglig leder eller i økonomiledelsen, for en del av dette koster. Men verden koster. Det er kjempeviktig tror jeg, for dette er ingen «quick fix». Men like så godt som en bærekraftsrapport, er klimaregnskapet viktig. Klimapartner måler oss mot året før, og ser på flyreiser, strømforbruk, varer og tjenester vi kjøper og selger, og vi kan hele tiden bli bedre, forklarer Ovesen.

Når det er sagt, så har jo Namdal Ressurs tross alt et fortrinn som de fleste ikke har.

– Vi har vært ekstremt tidlig ut på å gjøre dette, og derfor har nok vi kommet lengre enn mange andre. Heldigvis er det også mange som gjør litt, og det er tross alt bedre enn ingenting, legger han til.

Bærekraft uten krafttak

Det er heldigvis stort fokus på bærekraft og miljø for tiden, samtidig er det synd at vi har stilt oss slik at det er nødvendig. Mens mange gjør noe, synes ikke Rolf at mange gjør nok, selv om de vil ha oss til å tro det.

– Det som er synd er at verden rundt oss ikke har like sterkt fokus som oss, selv om det i mange tilfeller kan høres ut sånn. Veldig mange bruker ordet bærekraft og miljøfokus, uten helt å vite betydningen av det, sier Rolf alvorlig.

Vi har vært ekstremt tidlig ut på å gjøre dette, og derfor har nok vi kommet lengre enn mange andre

Ikke bare sysselsetter Namdal Ressurs rundt 30 personer i konsernet, men de sysselsetter også vanskeligstilte i lokalsamfunnene rundt omkring i Norge
OM DENNE ARTIKKELEN

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Namdalsavisas markedsavdeling, NA Kreativ.
Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

ANNONSØRINNHOLD

Logo, Line, Text, Font