Et

teknologisk

eventyr

Mekon forbedrer og utvikler ny teknologi som skal gjøre havbruksnæringen enda smartere.

For å få til det utvikler de løsninger som effektiviserer og bedrer kvaliteten, øker sikkerheten og styrker bærekraften.

Et

teknologisk

eventyr

Mekon forbedrer og utvikler ny teknologi som skal gjøre havbruksnæringen enda smartere.

For å få til det utvikler de løsninger som effektiviserer og bedrer kvaliteten, øker sikkerheten og styrker bærekraften.

Purkholmen

Mekon er etablert på Purkholmen Industripark i Nærøysundet. Her har de eget næringsbygg som huser både administrasjon og produksjon. 

Urban design, Sky, Building, Line, Window, Asphalt
Ivar Sandneseng startet Mekon i 2013, og nå teller bedriften 17 ansatte fordelt på daglig leder, prosjektledere, teknisk tegner, administrasjon og produksjonsavdeling.
Sports gear, Arm, Helmet, Sleeve, Workwear, Gesture, Headgear, Goggles
Sports gear, Helmet, Workwear, Sleeve, Gesture, Denim

Mekons prosjektledere tar kundenes utfordringer over til nye, effektive og kvalitetssikre løsninger. 

De sveiser, leverer mekaniske konstruksjoner, automasjonsløsninger, robotteknologi og komplette hygienesystemer. 

Lager/logistikk

og produksjon

Alt av Mekons produksjon er basert på tegninger. Her gjøres det både tilpasninger på eksisterende løsninger og produksjon av egne produkter.

Flash photography
En effektiv produksjon krever planlegging og gode forberedelser. Innkjøp er avgjørende for en sømløs produksjonslinje, så Michael gjør en viktig jobb som logistikkansvarlig. 
Automotive lighting, Hood, Bumper
Godt arbeidsunderlag gjør det mulig å forenkle store installasjoner med pre-produksjon i Mekons egne lokaler.
Motor vehicle, Automotive design, Workwear
Mekon flyttet inn i de nye produksjonslokalene på Purkholmen i 2019. Disse lokalene fungerer godt som læringsarena for lærlinger innen fag som sveising og serviceteknikk.
Automotive design, Safety glove, Smile, Workwear, Product, Research
Matti startet som lærling hos Mekon i 2021, og bedriften håper at flere tar samme valg som ham.
Dragonflies and damseflies, Sky, Arthropod, Insect, Plant, Blue, Twig, Dragonfly
Etter lærlingetida finnes det flere spennende muligheter dersom man ønsker videreutdanning. Mekon håper å kunne være en tilrettelegger for at de ansatte kan utvikle seg videre.

 Mekons vekstambisjoner gjør at de innen kort tid må ha større plass til både administrasjon og produksjon. 

Oppdrag ute

til kunder

Boats and boating--Equipment and supplies, Body of water, Sky, Cloud, Rainbow, Watercraft, Liquid, Aircraft, Vehicle
En stor del av Mekons arbeidsoppdrag gjøres ute til kunde. Her rengjøres merder raskt og effektivt med en Mekon RV2 ringvasker.
Workwear, Engineer
For at Mekon skal kunne gjøre en god jobb er det viktig at de har egen kompetanse på ulike arbeidsoppgaver.
Naval architecture
Derfor består Mekon av en sammensatt gjeng som utfyller hverandre med et felles mål om å lage enda smartere løsninger.
Material property, Azure, Rectangle
Azure, Triangle
Azure, Triangle
Azure, Triangle
Triangle, Slope, Font, Aqua
Triangle, Slope, Font, Aqua
Azure, Aqua
Material property, Azure, Rectangle
Material property, Azure, Rectangle

Summen av dette utgjør Mekon.

Snipp, snapp snute, men det teknologiske eventyret er ikke ute.

Mekon vil fortsette å gjøre jobben sammen med kunder for å utvikle nye og bedre løsninger, for å få til dette må vi ha flere løsningsorienterte medarbeidere. 

Gå inn på facebook.com/MekonAs  
eller mekon-norge.no 

OM DENNE ARTIKKELEN

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Namdalsavisas markedsavdeling.
Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

Logo, Line, Text, Font

ANNONSØRINNHOLD