People in nature, Social group, Fun, Community, Youth, Friendship

Med hjerte og omsorg for Høylandet

Logo

Produsert av NA Kreativ for

Er du en som brenner for helse og omsorg og som blir varm i hjertet av ordet velferdsteknologi? Kan du lede et team og dra i riktige tråder, så kursen blir stø, selv med mange prosjekter på si? Da kan du være den Høylandet kommune leter etter.

– Rekruttering av kommunalsjef for helse og omsorg er en av de viktigste rekrutteringene vi gjør, så det er svært viktig for oss at vi finner den riktige personen, sier kommunedirektør Liv Elden Djokoto.

Siden nåværende kommunalsjef for helse og omsorg skal pensjonere seg, søker Høylandet kommune en etterfølger til stillingen. Kommunalsjefen har i dag det overordnede ansvaret for alle helse- og omsorgstjenestene i kommunen, herunder psykisk helse, legetjenesten, rehabiliteringstjeneste, skolehelsetjenesten, sykeheim, hjemmetjeneste og miljøarbeidertjeneste. Det er ikke rent lite.

– Dette er en svært viktig stilling med mye ansvar, men det er også en veldig spennende stilling, spesielt i tiden vi er i nå, fortsetter Elden Djokoto. 

Helse og velferd i hver krone

Helse og omsorg er det området det brukes mest penger på fra kommuneøkonomien, nærmere 50% av kommunale midler går til denne sektoren. Høylandet har igangsatt en omstilling- og innovasjonsprosess innen helse og omsorg. Fokus er å sikre gode og kostnadseffektive tjenester for nåværende og fremtidige behov. En viktig del av denne omstillingen er satsing på velferdsteknologi. 

 – Mange forbinder velferdsteknologi med komfyrvakt, men det er mye, mye mer enn det, sier Elden Djokoto engasjert. 

Velferdsteknologi gjør at eldre personer kan få økt livsglede ved å få mulighet til å bo hjemme lengre. Det er mange faktorer som spiller inn her, men velferdsteknologien kan i mange tilfeller være avgjørende for dette. Det kan for eksempel dreie seg om digitale trygghetsalarmer der brukerene kan kommunisere med helsepersonell ved behov, eller det kan være lokaliseringsteknologi (GPS), digital tilsyn og elektronisk medisindispenser.

– Vi er i «startgropa» og ser mange muligheter i forhold til teknologiske løsninger både i instutisjon og hjem, sier kommunedirektøren. 

Hun forteller videre at satsingen på velferdsteknologi fortsetter, og at Høylandet kommune har en målsetting om at folk skal få bo lengst mulig hjemme. Dette er noe den nye kommunalsjefen kommer til å jobbe mye med.

Velferdsteknologi gjør at eldre personer kan få økt
livsglede ved å få mulighet til å bo hjemme lengre.

Godt samarbeid

Høylandet kommune er godt kjent for lokaliseringen av Namdal Rehabilitering som er et interkommunalt selskap som eies av alle namdalskommunene, samt Osen og Bindal kommune. Hit kommer personer som har behov for rehabilitering fra hele landet.

– Kommunen har et veldig nært og godt samarbeid med «rehaben», og vi er priviligerte som har senteret så nært, sier Elden Djokoto.

Rehaben har et tverrfaglig team med faggrupper som sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, hjelpepleiere og leger, kulturarbeidere, vernepleiere og treningsterapauter. Dette gjør at fagmiljøet rundt helse og omsorg er sterkt på Høylandet.

Humorstemplet for evig og alltid

Det er ikke til å unngå at man forbinder Høylandet med latter og ablegøyer. Forskning viser at faktorer som kultur og humor er med på å opprettholde god helse, noe både kommunen og Namdal Rehab er bevisst på.

– Det er viktig i vår hverdag – både blant ansatte og mot brukerne, stadfester Elden Djokoto. 

Glede og god stemning på sykeheimen.

… Og glede og god stemning på kommunehuset.

Leder av flotte fagfolk

Høylandet kommune er ikke av de største når det kommer til innbyggertall, men det stopper de ikke i å ha et stort apparat helsepersonell med god kompetanse på en rekke fagområder. 

– Vi er blant annet veldig fornøyd med å ha et solid og profesjonelt team på legekontoret som vedkommende skal lede, sier kommunedirektøren stolt. 

Det blir en viktig oppgave for den nye lederen å bruke legekontorteamets kompetanse på best mulig måte – og til det beste for innbyggerne. Kommunedirektøren er stolt over at Høylandet kommune har kompetanse for innbyggere i hele livsløpet fra 0-100 år.

– Vi er opptatt av at innbyggerne våre skal få en god start i livet med kyndige helsehender som gir hjelp og støtte gjennom ulike faser i livet.

Vi er opptatt av at innbyggerne våre skal få en god start i livet med kyndige helsehender som gir hjelp og støtte gjennom ulike faser i livet

En del av kommunens ledergruppe

Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og er en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av tjenesteområdene. Personen vil også bidra i kommunens helhetlige utviklingsarbeid. 

Facial expression, Social group, Beard, Community, People, Smile, Head, Face, Hair

Her er ledergruppa som gleder seg til å få en ny kollega.

Men siden vi er på Høylandet risikerer vedkommende  å bli en del av dette annet hvert år.

Høy(t) på landet

Høy(t) på landet

Når man svever over Høylandet ser man hus og kulturlandskap i skjønn forening. Her er det stort rom for å trives, enten man liker skog og mark, festivaldugnad eller ballspill og klatring. -Eller alt dette, pluss litt til.

Ferske tall fra NAV viser at Høylandet kommune har Namdalens laveste arbeidsledighet. De har nesten hatt som tradisjon i å score høyt på kommunebarometeret, noe som betyr at innbyggerne trives så godt at dette er en av landets beste kommune å bo i. 

Kommunen har mange satningsområder, og sett bort fra helse og omsorg, er det skolen, barnehagen og kultursektoren som får mest fra kommunekassa. 

Høylandet kommune har 51 frivillige lag og foreninger, noe som kan sies å være ganske bra med tanke på at kommunen har 1233 innbyggere. Et godt kulturtilbud gir grobunn for et godt oppvekstmiljø, så kulturtilbudet spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. 

– Kommunen deler ut kulturmidler til frivillige lag og foreninger hvert år. Det er en viktig investering som bidrar til god samfunnsutvikling og verdiskaping, sier Elden Djokoto når hun forteller om satsingen på unge hållinger.

Et forskjønnet sentrum

Besøker du «downtown» Høylandet, er det ikke til å unngå å legge merke til en rekke bygg med helhetlig utseende. I løpet av de siste årene er det gjort grep for å få et triveligere sentrum, og mange bygninger er renovert og de har fått et ansiktsløft med malekosten. 

– Dette er noe vi har gjort for å øke trivselen, sier kommunedirektøren. 

Fiber til alle

Høylandet kommune mener at god bredbåndsdekning er en forutsetning for utvikling av næringslivet, og det er også et viktig grep for å øke bolysten i kommunen. Derfor pågår det nå en storstilt fiberutbygging i hele kommunen, og målet er at alle grendene skal få god og rask bredbåndsdekning.

Gøy på (Høy)landet

De aller, aller fleste forbinder nok Høylandet med latter og revyfestival, og det er ikke så rart. I over 30 år har Norsk Revyfestival aka Høylandsrevyen lokket titusener av flirfoille folk til den forholdsvis lille bygda midt i Namdalen. På Høylandet blir hav (eller jorde?) og himmel satt i sving i god tid før det braker løs, for det er ikke rent lite som skal forberedes til en slik festival. Hvis revyfestivalen skal beskrives med et annet ord enn latter, så må det bli dugnad. Hadde det ikke vært for bygdas store og trofaste dugnadsinnsatser hadde det ikke blitt mange festivaler.   

– Det er kanskje dette som har ført til det gode samholdet i bygda, sier Djokoto. År etter år har vi samlet store og små ildsjeler, dugnadsånder, som i fellesskap har skapt det vi er mest kjent for i dag. Uten innbyggerne hadde vi ikke vært det vi er nå, understreker Elden Djokoto. 

Hun lover at folk skal få flire neste år også, da det på ny er festivalsommer på Høylandet. 

–  07.–10. juli 2021 blir det festival, men som med det meste av kulturarrangementer i dag, vet vi ikke hvilke form det blir. 

Om det blir en digital festival, gjør iallfall kommunen sitt for at innbyggere skal få det med seg på nett i en forrykende fart.

Flerbrukshall for Hållingen

Etter flere års planlegging og halvannet år med bygging, er Hållinghallen endelig klar for bruk. Hallen er faktisk allerede i full drift med organiserte aktiviteter og ungdomsklubb. Etterhvert vil flere aktiviteter komme igang og kommunen ser frem til å holde åpne dager der innbyggere kan velge mellom ulike fysiske- og sosiale aktiviteter.  

Hallen skinner om kapp med selveste Hållåinsola når vi besøker den. 

– Vi er svært fornøyd med resultatet, sier Elden Djokoto stolt når hun viser fram det nye praktbygget i bygda. 

I hovedetasjen er det idrettshall merket opp til forskjellige ballspill. Her er det også en tilhørende tribune der slekt og venner kan heie av høy hals når de håpefulle skal ut i ilden. 

– Nå er det jo litt spesielle tider med tanke på smittevernsituasjonen, så selve åpningen av flerbrukshallen vil skje engang på nyåret, og det ser vi veldig fram til, sier Elden Djokoto mens hun går fra rom til rom for å vise fram den nye stoltheten. 

I underetasjen er det skytebane, treningsrom, ungdomsklubb, garderober og ikke minst: den 10 meter høye klatreveggen. 

– Mange av de ansatte i skolen og barnehagen har meldt seg på brattkortkurs slik at vi skal få en trygg og sikker opplevelse i klatreveggen. Dette virker veldig lovende, til og med jeg gleder meg til å opp i veggen der, ler Elden Djokoto.

Hållinghallen skinner om kapp med selveste Hållåinsola. 

Hallen er blitt et smykke i bygda.

Den nye klatreveggen er 10 meter høy, så her kan mange av Høylandets innbyggere bokstavlig talt nå nye høyder. 

Hållinghallen har en lys og fin spilleflate
med tilhørende tribune.

Tilrettelagt for en god oppvekst

Høylandet kommune har en stor og fin barnehage med fire avdelinger for barn i alderen 0–6 år. I følge Statistisk sentralbyrå, har hele 94,6% av kommunens yngste innbyggere plass her. Tidligere i år ble småbarnsavdelinga bygd ut, og mange av de andre rommene i barnehagen har fått nye farger. Barnehagen har også pusset opp uteområdet som akkurat er tatt i bruk.

– Nå venter vi bare på at gresset skal bli grønt, men før den tid får vi noen fine akebakker her, sier Elden Djokoto når vi ser utover den nye lekeplassen der de frostkledde grøntarealene finurlig slynger seg nedover bakken. 

Det er nesten så man få lyst til å bytte ut «kontoruniformen» med parkdress, for makan til flott uteområde skal man lete lenge etter. Her er det lagt til rette for at de yngste innbyggerne i Høylandet kommune kan boltre seg i allsidig lek og aktivitet.

Nå venter vi bare på at gresset skal bli grønt, men før den tid får vi fine akebakker her.

Barne- og ungdomsskole

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med 177 elever. Her er det et bra skolemiljø, og med den nye hallen, har skolen tilgang til toppmoderne idrettsanlegg, både inne og ute. 

– Skolen vår har et godt læringsmiljø og kan vise til gode faglige resultater over mange år, forteller Elden Djokoto om Høylandet barne- og ungdomsskole.

Høylandet kommune er en MOT-kommune. Konseptet er basert på formålet om å skape et tryggere samfunn gjennom å styrke ungdoms robusthet, bevissthet og mot -mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei. 

I skolen er dette tydelig, og det arrangeres jevnlig MOT-dager med konserter og foredrag som skal inspirere elevene til å ta gode og fornuftige valg i livet. Denne modellen skal bidra til trygge klassemiljø, inkluderende skolekultur og bærekraftige lokalsamfunn. 

Et sted å treffes etter skoletid

 Fritid preger mye av ungdommens liv, og da er det viktig å ha et sted å treffes. I Hållinghallen har ungdomsklubben fått fine nye lokaler. 

– Der vil vi ha mange nye muligheter for utvidet aktivitet og samarbeid mellom lag og foreninger, sier klubbleder Geir Ove Brøndbo Hammer. 

I tillegg er nye møbler og masse nytt utstyr på plass, så her er det bare for ungdommen å glede seg. 


Attraksjoner i umiddelbar nærhet

Selv om store deler av landskapsbildet på Høylandet preges av jorder og kulturlandskap, trenger du ikke å dra langt for å oppleve vill og spektakulær natur. Kun en liten kjøretur fra sentrum finner du Grongstadfossen. Du hører fossen buldre allerede på parkeringsplassen ved bilveiens ende. Fossefallet er på hele 75 meter, så det er ikke rart at det høres og kjennes på kroppen når man nærmer seg.

Grongstadfossen er ikke bare et stort og mektig skue, den har også vært viktig innenfor både laksefiske og tørmmerfløting oppgjennom årene. Fossen er en del av Nordåa, ei av de fire lakseførende elvene i Høylandet kommune. Denne elva utgjør sammen med Søråa den nordligste delen av Høylandsvassdraget. 

For den som vil gjenoppleve scener fra det storslagne romantiske dramaet "Bridges of Madison County" fra 1995, er det bare å ta turen til Hammer Bru rett ved sentrum. Brua er overbygd som i filmen, noe som er en sjeldenhet i Norge, men som før var vanlig i England og USA. Det som gjør Hammer Bru ekstra spesiell, er at det er den nest lengste i verden (!) av denne typen. Her er det bare å vente på at den lokale Clint Eastwood skal dukke opp. 

Jo nærmere du kommer, jo lengre inn i benmargen kjenner du lyden og bulderet fra de voldsomme naturkreftene.

Jo nærmere du kommer, jo lengre inn i benmargen kjenner du lyden og bulderet fra de voldsomme naturkreftene.

Hammer Bru over Nordåa elv.

Mange muligheter i Høylandet kommune

Nature reserve, Natural environment, Photograph, Vertebrate, Beak, Bird, Daytime, Organism
Costume accessory, Social group, Fashion, Headgear, People, Mouth, Nose, Face
Musical instrument accessory, Human body, Outerwear, Denim, Entertainment, Music, Idiophone, Musician, Guitarist
Air gun, Cool, Shooting
Nature reserve, Natural environment, Photograph, Vertebrate, Beak, Bird, Daytime, Organism
Musical instrument accessory, Human body, Outerwear, Denim, Entertainment, Music, Idiophone, Musician, Guitarist

Fugletitting 

Se fuglearter som rødstilk, trane, gluttsnipe, kvinand, bunnakke, krikkand, horndykker, sangsvane

og fiskeørn. Flakkan og Øie natur- og fuglereservater  har tilrettelagte områder for fugletitting. Husk kikkert!

E-sport 

IL Hållingen tilbyr nå e-sport som en av sine aktiviteter. Det blir arrangert konkurranser og turneringer. Barn og unge med interesse for dataspill inviteres til å bli med. 

Øvingsrom 

Musikkinteressert og lyst til å øve med bandet? I Hållinghallen planlegges det øvingsrom for de som driver med musikk. 

Jakt

Høylandet har mange nære jaktmarker, enten det er stor- eller småvilt, i fjellet eller på skogen. Om du har lyst til å bli med på elgjakt, er det flere jaktlag som kan ha med gjestejegere. 

Treningsrom 

I Hållinghallen er det treningsrom med apparater og manualer for å trene styrke. Her blir det også fine muligheter for sirkeltrening.

Fiske 

Høylandet kan by på gode fiskeopplevelser i hele fire lakseførende elvestrekninger samt mange fjellvatn. Høylandsvassdraget omfatter elvene Søråa, Eida, Flakken og Flåttelva.

Costume accessory, Social group, Fashion, Headgear, People, Mouth, Nose, Face
Air gun, Cool, Shooting


Familieteater

Høylandet har en egen teatergruppe med rundt 100 store og små. Familieteateret setter opp store forestillinger, og er en populær fritidsaktivitet på Høylandet. 

Sykkelløyper

Det finnes flere merkede sykkelløyper på Høylandet. Løypene varierer i lengde og landskap, og passer for dem som skal sykle med barn, eller de som skal på treningstur. 

Innendørs skytebane 

I Hållinghallen blir det mulighet for å trene skytterferdighetene gjennom vinteren. 

Jakt

Høylandet har mange nære jaktmarker, enten det er stor- eller småvilt, i fjellet eller på skogen. Om du har lyst til å bli med på elgjakt, er det flere jaktlag som kan ha med gjestejegere. 

Treningsrom 

I Hållinghallen er det treningsrom med apparater og manualer for å trene styrke. Her blir det også fine muligheter for sirkeltrening.

Fiske 

Høylandet kan by på gode fiskeopplevelser i hele fire lakseførende elvestrekninger samt mange fjellvatn. Høylandsvassdraget omfatter elvene Søråa, Eida, Flakken og Flåttelva.

Costume accessory, Social group, Fashion, Headgear, People, Mouth, Nose, Face
Air gun, Cool, Shooting


Familieteater

På Høylandet har de en egen teatergruppe med rundt 100 store og små. Familieteateret setter opp store forestillinger, og er en populær fritidsaktivitet på Høylandet. 

Sykkelløyper

Det finnes flere merkede sykkelløyper på Høylandet. Løypene varierer i lengde og landskap, og passer for dem som skal sykle med barn, eller de som skal på treningstur. 

Innendørs skytebane 

I Hållinghallen blir det mulighet for å trene skytterferdighetene gjennom vinteren. 

Nature reserve, Natural environment, Photograph, Vertebrate, Beak, Bird, Daytime, Organism
Musical instrument accessory, Human body, Outerwear, Denim, Entertainment, Music, Idiophone, Musician, Guitarist

Fugletitting 

Se fuglearter som rødstilk, trane, gluttsnipe, kvinand, bunnakke, krikkand, horndykker, sangsvane

og fiskeørn. Flakkan og Øie natur- og fuglereservater  har tilrettelagte områder for fugletitting. Husk kikkert!

E-sport 

IL Hållingen tilbyr nå e-sport som en av sine aktiviteter. Det blir arrangert konkurranser og turneringer. Barn og unge med interesse for dataspill inviteres til å bli med. 

Øvingsrom 

Musikkinteressert og lyst til å øve med bandet? I Hållinghallen planlegges det øvingsrom for de som driver med musikk. 

Jakt

Høylandet har mange nære jaktmarker, enten det er stor- eller småvilt, i fjellet eller på skogen. Om du har lyst til å bli med på elgjakt, er det flere jaktlag som kan ha med gjestejegere. 

Treningsrom 

I Hållinghallen er det treningsrom med apparater og manualer for å trene styrke. Her blir det også fine muligheter for sirkeltrening.

Fiske 

Høylandet kan by på gode fiskeopplevelser i hele fire lakseførende elvestrekninger samt mange fjellvatn. Høylandsvassdraget omfatter elvene Søråa, Eida, Flakken og Flåttelva.

Costume accessory, Social group, Fashion, Headgear, People, Mouth, Nose, Face
Air gun, Cool, Shooting

Familieteater

På Høylandet har de en egen teatergruppe med rundt 100 store og små. Familieteateret setter opp store forestillinger, og er en populær fritidsaktivitet på Høylandet. 

Sykkelløyper

Det finnes flere merkede sykkelløyper på Høylandet. Løypene varierer i lengde og landskap, og passer for dem som skal sykle med barn, eller de som skal på treningstur. 

Innendørs skytebane 

I Hållinghallen blir det mulighet for å trene skytterferdighetene gjennom vinteren. 

Nature reserve, Natural environment, Photograph, Vertebrate, Beak, Bird, Daytime, Organism
Musical instrument accessory, Human body, Outerwear, Denim, Entertainment, Music, Idiophone, Musician, Guitarist

Fugletitting 

Se fuglearter som rødstilk, trane, gluttsnipe, kvinand, bunnakke, krikkand, horndykker, sangsvane og fiskeørn. Flakkan og Øie natur- og fuglereservater  har tilrettelagte områder for fugletitting. Husk kikkert!

E-sport 

IL Hållingen tilbyr nå e-sport som en av sine aktiviteter. Det blir arrangert konkurranser og turneringer. Barn og unge med interesse for dataspill inviteres til å bli med. 

Øvingsrom 

Musikkinteressert og lyst til å øve med bandet? I Hållinghallen planlegges det øvingsrom for de som driver med musikk. 

Logo

Bli hålling?

Hvis du ikke allerede er hålling, har du nå en god mulighet til å bli det. 

Høylandet kommune har ledig 100 % fast stilling som kommunalsjef for helse og omsorg fra 11.04.21.

OM DENNE ARTIKKELEN

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Namdalsavisas markedsavdeling.
Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.