Annonsørinnhold

100-åring med fremtidsutsikter

Rørvik idrettslag feirer sin egen historie med blikket mot horisonten

Rørvik idrettslag (RIL) er ikke som andre idrettslag – de er annerledes og stolte av det. I tillegg til idretten, driver klubben sin egen barnehage og arrangerer en av regionens største festivaler i Rørvikdagan. I 100 år har laget vært en viktig og vital del av av Rørvik-samfunnet, og har sementert sin rolle som breddeklubb for alle og krybbe for byens dugnadsånd. Deres mantra har alltid vært førende:

« givende for alle »

– I forbindelse med jubileet har vi reflektert en del over hvem vi er, hva vi gjør og hva vi kan bli flinkere på. Vi ser jo viktigheten av inkludering i alle deler av samfunnet, og dette kan vi bli flinkere til, og legge bedre til rette for gjennom vår kjernevirksomhet, nemlig breddeidretten, forklarer daglig leder i RIL, Tobias Vikan.

Han får støtte fra styreleder i idrettslaget, Jens Reidar Husby.

Vital 100-åring

– Vi som idrettslag må bli flinkere på inkludering og skape felleskap. Det skal være lett å komme inn her, uansett om du er født her, i Syria eller Geilo. Vi kan ikke være fornøyd med at vi historisk har vært flinke, men vi må se fremover, hvordan bli enda bedre. Det handler om å ta samfunnsansvar, samt å bidra – vi ønsker å ta en aktiv samfunnsrolle, forklarer Husby.

Det kan man vel trygt si at RIL har en historie på. Det er ikke mange idrettslag i Norge som kan skilte med egen idrettsbarnehage og egen festival med tusenvis av publikummere og noen av Nordens største artister på plakaten.

Husby er ikke i tvil om hva som er den største suksessfaktoren for RIL.

– Dugnadsånden lever i beste velgående i RIL, og det er en imponerende innsats som legges ned av så mange folk gjennom hele året. Selve kulminasjonen av dette er Rørvikdagan. Midt i fellesferien møter hundrevis av lagets medlemmer opp på dugnad, og leverer en helt enorm dugnadsinnsats. RIL er en vital 100-åring, forteller Husby, tydelig stolt over sine medlemmer.

Kultur har spilt en viktig rolle i RIL siden starten, og i mange år var idrettslagets egen revy en stor begivenhet i Rørvik.

Polo shirt, Sports uniform, Player, Plant
Trousers, Red, Chair

Gutta ved klubbhuset til RIL, etterhvert modent for utskifting.

FULLT HUS OG STORMENDE JUBEL

På Viknatunet Aldershjem bor en av RILs største stjerner, nemlig Arild Jenssen. 87-åringen har vært en aktiv bidragsyter til samfunnsutvikling på Rørvik og områdene rundt siden han var tenåring – innen både musikk, kulturliv og idrett. Han har vært formann i idrettslaget i flere perioder både på 50-tallet og 60-tallet. Selv var han keeper på fotballaget, men siden 70-tallet så har nok generasjonen som kom etter han blitt kjent med Arild via korpsmusikken eller som journalist og radiovert. I de senere årene har han fortsatt å arrangere tilstelninger, da på Viknatunet og eldresenteret(som nå er blitt aktivitetshus). Opp i mot 100 arrangementer i året har han sørget for at beboere på Viknatunet kan ta del bare de siste årene. På tross av alt dette er det revy som har ligget hans hjerte nærmest – en revy som skulle få stor betydning for idrettslaget på mange måter. Det hele startet i 1958.

– Den eneste måten idrettslaget fikk inn penger på, var gjennom medlemskontingenten, og det var jo ikke all verdens. En måte å få inn penger på, var å arrangere fest, og det gjorde vi. Nyttårsfest med salg av pølser og alskens. Men det var ikke nok. Vi hadde en fotballbane som måtte vedlikeholdes og det måtte bygges et klubbhus og garderobe, så gode råd var dyre – det var da ideen om en revy kom, forteller Arild ivrig.

Han sitter i en av dagligstuene på Viknatunet, sammen med Sylvia Riise. Sammen har de utgjort kjernen av revygruppen som skulle etterhvert skulle oppstå.

– Jeg har snakka i munnen på Arild hele livet, sier Sylvia med et stort smil om munnen.

At de to har en rik historie sammen er det ingen tvil om, og de koker over av entusiasme når de sammen forsøker å oppsummere årene med revy i Rørvik. Ikke en eneste setning blir sagt uten innblanding fra hverandre, men med respekt og beundring.

– Selv var jeg veldig tidlig ute i arbeidslivet, så jeg hadde ikke tid til å være med i idretten, men med en såpass formidabel kapasitet som Arild i spissen, var det lett å engasjere seg i revyen – det tok jeg meg tid til. Mange ble med på revylaget, og det ble et slags miljø under RIL, forteller hun mens Arild nikker bekreftende.

Alle kjente alle

Revyen bidrar til en positiv synergi for idretten og for laget, og samme gjengen som drev med revy var også dugnadsfolk for idretten. Vel og merke, veldig få av de som drev med revy drev med idrett, forklarer den dynamiske duoen.

– Det var et helt unikt og fantastisk flott miljø, og vi holdt til i det gamle losjelokalet som i dag er Filadelfia. Det var jo forsamlingshuset på Rørvik, siden før krigen. Iskaldt var det, vi satt og frøs i kummerlige garderobeforhold - ett vindu og et hull midt på gulvet. I mangel på toalett brukte gutta dette hullet som urinal under forestillingene, forteller hun oppgitt og lattermildt samtidig.

– Det skjedde jo mye i Rørvik på den tiden, og mye var godt stoff for våre revynummer. Alle kjente alle før, vet du – det var mer oversiktlig. Vi fulgte med i tiden, så hadde vi skrive-møter og presenterte ideer for hverandre. Spesielt mye godsaker fikk vi fra kommunestyret. Vi spilte på at det ble koka ei kommunal suppe, så kommenterte vi på hvilken røre det ble, forteller Arild lattermild.

– Det var en lett og fin humor. Alle kjente til og kjente igjen sakene vi spilte på. Alltid til fullt hus og stormende jubel, fortsetter Sylvia.

– Vi hadde én mikrofon og én høyttaler, montert på en notestol, og Arild drillet oss på å være nærmere mikrofonen, slik at folk kunne høre hva vi sa – det var helt supert.

Lokale superstjerner

Revylaget besto av ca 10 skuespillere, en konferansier og eget husband. Alle revyene sørget Arild for at ble festet til lydbånd. Disse opptakene er gitt til museet, og er tilgjengelige for de som ønsker det.

– Idrettslaget var jo en kulturbærer på den tiden, og det var jo nærmest forventet at vi lagde god stemning – noe vi gjorde. Spesielt hadde vi stor suksess med "Tommy Steele" i Odd Mæhles skikkelse, med sangen “I love you baby”. Det var store ting, og høstet alltid gapskratt fra publikum, forteller Arild.

Vision care, Glasses, Eyewear
Plant, Flowerpot, Photographer, Eyewear

Arild har lydopptak av alle revyene, gjort på sin gamle Tandberg-opptaker. De ble kopiert over på den mer moderne kassetten, og er nå å finne på museum i Rørvik.

Husk lyd

Bevegelsesglede i sentrum

I 1991 oppstår enda en milepæl i idrettslagets historie, når RIL Barnehagen blir en realitet. Den er et samarbeid mellom datidens RIL og Nord-Trøndelag Fiskarlag og et resultat av behovet som oppstår når mange som jobba som fiskere i Rørvik trengte barnehageplass til sine barn. Barnehagen er en av de eldste private barnehagene i Nærøysund.I 2021 feiret barnehagen 30 års jubileum, samme år ansatte de sin nåværende barnehagestyrer, den fjerde i rekken, Einar Overrein.

– Vi er en liten barnehage med til sammen 35 plasser vi kan fylle. Vi er kanskje ikke en utpreget idrettsbarnehage, men det er helt klart en del av sjelen i barnehagen. Vi har bevegelsesglede i sentrum for alt vi gjør, og det er dette vi vil bli gode på. Barn skal mestre å bruke kroppen sin, å bli ett med seg selv – det er nok derfor jeg tok denne jobben, forteller Einar engasjert.

Han er født og oppvokst i Rørvik, og flyttet hjem i 2014 etter mange år i Trondheim, ferdig utdannet barnehagelærer.

Samfunnsansvar og mening

– Jeg tror nok jeg har hatt alle stillinger som finnes i en barnehage, og måtte etterhvert ta et skritt tilbake for å se om det faktisk var denne karrieren jeg ønsket meg. Når jeg ble tilbudt jobben som styrer i RIL Barnehagen og satte meg inn i hva de drev med her, fikk jeg en ny giv, og i dag stortrives jeg i jobben min takket være fantastiske kollegaer og utfordrende oppgaver. Så må jeg si at det er ekstremt takknemlig å bli møtt av barnas glede og entusiasme hver eneste dag. Det er kun i barnehage man daglig får en slik mottakelse.

Som daglig leder svarer Einar til et frivillig driftsstyre, som også fungerer som et kontrollorgan som han kan sparre med. RIL Barnehagen drives tilnærmet likt en stiftelse, og leier bygg fra idrettslaget. I vedtektene er det nedfelt at idrettslaget ikke kan ta ut utbytte fra driften av barnehagen.

– Man kan jo kanskje spørre seg hvorfor idrettslaget skal drive en egen barnehage, når det tilsynelatende er lite økonomisk vinning? Men det gir faktisk mening – idrettslaget viser gjennom dette at de investerer i barna, og tar samfunnsansvar på beste måte. Siden de aller fleste som bor her er medlemmer i RIL, kan man jo også påstå at hele bygda er eiere av barnehagen, sier Einar med et smil.

Bevegelse og glede

Gjennom idrettslaget disponerer barnehagen tilgang til idrettshallene i Rørvik og alt tilgjengelig utstyr. Barnehagen er et gammelt klubblokale, og mer enn stort nok for dagens drift, i tillegg til et stort uteområde. Her er også barnehagens fremtidige-satsning, nemlig uterommet.

– Vi er allerede mye ute, men ønsker i fremtiden å fokusere enda mer på bevegelse og glede utendørs. Håpet er å kunne få på plass en ballbinge, og enda mer idretts-fokus, men uten at det får et konkurransepreg. Vi har et veldig godt ansatte-team med trygge, gode voksne, noe barnehagen alltid har vært kjent for. Dette er helt i tråd med idrettslagets motto, nemlig “givende for alle”. Det føler jeg det er her, både for barn og voksne, forteller barnehagestyreren fornøyd.

Automotive design, Joint, Jeans, Smile, Table, Clock, Chair

Husk lyd

Med livet som innsats

Fra venstre: Frank Mæhle, Fritjof Johannessen, Odd Mæhle og Harald Holand.

Rørvik Idrettslag har gjennom hundre år arrangert mange konkurranser i mange ulike idretter. En av de mest usannsynlige er skihopp. Men fra slutten av 40-tallet så herjet det en aldri så liten hoppfeber på Rørvik. Den fortsatte på 50-tallet og 60-tallet og resulterte til slutt i en investering i en hoppbakke på vestsiden av Gluggfjellet vinteren 1974/1975. Men, det ble mindre og mindre snø hver vinter og derfor sies den å være en norges dyreste, målt i antall hopp.

Nysgjerrigheten var stor etter å høre med de som drev med vinteridrett i regi av RIL og fikk samlet brødrene Odd og Frank Mæhle, Fr. Johannesen jr og Harald Holand. I deres aktive tid på 50-tallet foregikk konkurransene i bakkene som ble kalt "Hatten" og "Likkapellbakken" ovenfor den gamle kirkegården på Rørvik. De kunne hoppe 30 meter i "Hatten" og ovarennet var så langt at man fikk ofte lyst til å trekke seg, siden unnarennet var veldig bratt og det var svært vanskelig å lande stående.

Husk lyd

Font
Font

Avisutklipp fra storhetstiden...klikk på bildene for å se de større.

Givende for alle

Fra venstre: Josefine Bakken, Eva Holthe, Buruk Solomon Eyasu, Kasper Engesvik, Temsgen Eyasu, Astrid Krystad, Vetle Aukrust Hansvik

Turn, fotball og håndball har lange tradisjoner i Rørvik Idrettslag. Fotball og turn har vært med siden oppstarten i 1923 og håndball har RIL holdt på med siden 1945. RIL har i dag mange aktive utøvere i disse idrettene og forholdene ligger veldig godt til rette for videre satsing på de tradisjonelle idrettene.

– Vi gleder oss også veldig over at vi har nye tilbud som karate og basketball. I tillegg har vi også badminton. Nærøysund kommune har sammen med RIL, et støttende næringsliv og hardtarbeidende medlemmer skapt et idrettslag som tar vare på bredden, som ser muligheter, som tør å satse og som lever etter mottoet vårt "givende for alle". Hver dag jobbes det i frivillighetens navn med å skape gode trivsels- og mestringsarenaer, der våre medlemmer kan være seg selv, ta utfordringer og bygge vennskap. Hver og en av våre medlemmer er like viktig og unike, forteller Einar Overrein.

Husk lyd

Minner for evigheten

Fra venstre: Rune Morten Lien, Ronny Mikkelsen, Sveinung Nilsen, Beathe Lothe, Hans Asbjørn Kristensen, Charlotte Lothe Nilsen, Henrikke Kalvik, Eystein Fiskum Hansvik

I løpet av de siste ti årene har Rørvikdagan utviklet seg fra et typisk fest- og martnasarrangement til å bli en av de mest markante musikkfestivalene i Trøndelag. Hvert år hentes det inn artister fra det absolutte A-laget til Rørvik for å skape gode gode minner for flere tusen festivalgjester.

Eystein Fiskum Hansvik er promoansvarlig for festivalen, og er ikke i tvil om hva som er nøkkelen til suksess.

– Det er svært få festivaler av denne størrelsen som arrangeres 100 prosent på frivillig basis. Takket være de entusiastiske medlemmene i Rørvik idrettslag klarer vi å lande et komplekst arrangement som stiller store krav til logistikk. sikkerhet, teknikk og kvalitet. For oss i komiteen er dette noe vi bruker tida vår på store deler av året. Mens det hele står på støtter flere hundre RIL-medlemmer opp med alt fra rigging og transport til servering og salg, forteller Hansvik.

Festivalen trekker hvert år til seg et stort antall tilreisende, noe som også skaper ringvirkninger i handels- og reiselivsnæringa i byen.

Mer enn bare fest og moro

– Gjennom Rørvikdagan har vi skapt en merkevare som er synlig langt utenfor regionens grenser. Vi merker godt at både fastboende og tilreisende har store forventninger til oss. Det er kanskje noe av det fineste med å være arrangør – at vi bidrar til å skape positive rammer for å bo og leve i lokalsamfunnet vårt.

I følge Hansvik er likevel det vikitgste det som skjer alle de andre dagene i året. Rørvikdagan handler nemlig om mye mer enn noen dager med fest og moro i juli. Gjennom festivalen skapes et overskudd som gjør det mulig å inkludere barn og unge i regionens største og mest allsidige idrettslag.

– Som arrangører er vi stolte over å være en del av et idrettslag som har blant landets laveste trenings- og deltakeravgifter. Det er særlig viktig i tider da de økonomiske forskjellene øker. Utenforskap er dessverre et problem som brer om seg – også i idretten.

Performing arts, Sky, Light, Crowd, Entertainment, Pink, Concert, Red

Velkommen til jubileumsmarkering lørdag 28. oktober

I 100 år har Rørvik IL gitt unge og voksne en inkluderende, helsefremmende og passe utfordrende arena for leik, mestring og sunn konkurranse. Det synes vi er verdt en fest for liten og stor i vår nye storstue SinkabergHansen Arena.

Gjennom dagen kan vi by på både morsomme og inspirerende opplevelser – fra brannbamsen Bjørnis, norgespremiere på den nye Blime-dansen, konsert med en av kongerikets heteste rap-artister og standup med Rasmus Wold, til møter med noen av de mest toneangivende profilene i idretts-Norge.

Vi serverer også kaffe, kaker, saft og den beint ut LEGENDARISKE RIL-pølsa som har varmet mang en helrød supporter.

Vi mener at idretten skal være givende for alle, uavhengig av økonomi. Derfor trenger du ikke å ta med deg storpængboka når du feirer hundreåringen sammen med oss. Vi spanderer opplevelser, mat og drikke.

Gratis, der altså – takket være rause næringsaktører som ser verdien av frivillig innsats i lokalsamfunnet vårt.

Hilsen Rørvik Idrettslag

Product, Poster, Font, Red

Klikk på bildet for å se større utgave.

En hilsen fra

KJÆRE 100 ÅRING!

GRATULERER TIL RØRVIK IDRETTSLAG MED 100 ÅRS DAGEN 

Det å ha et solid idrettslag er viktig for et lokalsamfunn. En organisasjon som i tiår etter tiår sørger for at innbyggerne har godt tilrettelagte aktiviteter som fenger massene, skal verdsettes - og 100 åringen skal FEIRES! Vi gleder oss til å kunne bidra til feiringen 😊

LES HELE HILSNINGEN HER

For SpareBank 1 SMN er det viktig å være med på å bygge et lokalsamfunn der folk trives og ønsker å bo. SpareBank 1 SMN skal være her for folk, bedrifter og lokalsamfunnet. Det har vi vært i 200 år, og det skal vi fortsette med. Vi er her for folket både i økonomiske opp- og nedturer – uansett hva som skjer. Sparebankmodellen vår, gjennom Sparebankstiftelsen og Samfunnsutbytte, gir oss mulighet til å gi midler til lag og foreninger, midler som kan være med på å gjøre arbeidet for lag og foreninger litt lettere. 

SpareBank1 SMN er, og har vært, stolt samarbeidspartner til Rørvik idrettslag. Samarbeidet er tuftet på bakgrunn av at vi deler mange av de verdiene som RIL står for. Givende for alle, bredde, tilhørighet, samhold, trivsel, mangfold, inkludering og Fair Play. Dette er stikkord som vi i SpareBank 1 SMN omfavner.

Så flott å ha et godt, solid idrettslag, som er innovativt og nytenkende. Et idrettslag som tør å satse samtidig som de tar vare på bredden i tilbudene og lever opp til visjonen Givende for alle. Folket her ute i havgapet har alltid vært flinke til å se mulighetene, tore å satse og ikke minst orke å stå i det. Dette ser vi også i RIL. Ikke alle idrettslag drifter egen barnehage, har tort å ta inn håndballtrener fra Polen, tatt imot ungdommer fra favelaen i Rio og innlemmet de i fellesskapet i RIL, - en vinn-vinn-situasjon, som igjen førte til treningsleir i Rio for seniorene våre, og så har vi sommerarrangementet Rørvikdagene. Dette står det respekt av.

Men dette gjør seg ikke selv! Det krever at det finnes mennesker som yter det lille ekstra, som vil og ikke minst orker å stå på, år etter år, før de leverer over stafettpinnen til neste ildsjel. Alle kjenner vi til personer som har stått på litt ekstra for RIL, ingen nevnt, ingen glemt. I tillegg har vi alle de andre som bruker dager, kvelder, helger i idrettens ånd. Først kanskje som utøver, deretter på trenerbenken, bak vaffeljernet, i dugnadens tjeneste, som supporter el. Alle disse lever og bor i lokalsamfunnet. Det er utallige timer som er lagt ned i dugnadens ånd, en stor takk til alle som har bidratt og som bidrar til dette! 

Når det er sagt skal vi ikke undervurdere den rollen et idrettslag har for folkehelsa. Ikke bare den fysiske helsa, men også den psykiske. Å være en del av et lag er viktig, men også det å være en del av en organisasjon der man føler at man kan bidra, kan i høyeste grad legges under slagordet Givende for alle, - stikkord samhold, tilhørighet, inkludering, mangfold og hindre utenforskap. Det å ha et fellesskap, der ens arbeid verdsettes, nye vennskap skapes, skal ikke undervurderes. Dette gjelder både nyinnflyttede, fra inn- og utland og de som alltid har bodd her. Vi skal ta vare på alle, vi skal ta vare på bredden, vi skal ta vare på folket. Det er slik RIL tenker, og det er slik vi i SpareBank 1 SMN tenker. 

Vi er stolte som har et slikt idrettslag, som er med på å bidra til at store og små har et godt tilbud, som er med på å gi oss opplevelser,  -  enten som utøvere, publikum eller gode hjelpere. Vi tar oppturene og nedturene sammen. Vi er sammen med på å skape et samfunn det skal være godt å være en del av. Vi er stolte av å kunne ha et godt samarbeid med en slik organisasjon, og ser frem til videre samarbeid😊

Gratulerer med dagen RIL

HILSEN

200-ÅRINGEN

Om denne artikkelen

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Namdalsavisas markedsavdeling, NA Kreativ.
Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.