Tilpasse en ferdig produsert artikkel

fra kr 3 000,-

Enkel artikkel uten bilder

fra kr 8 000,-

Standard artikkel med intervju og fotografering (3-4 bilder)

fra kr 15 000,-

Standard artikkel med intervju, fotografering og video

fra kr 30 000,-

Ekstra bilder ved kjøp av standard artikkel, stykkpris

fra kr 500,-

Kun video

på forespørsel

Kun fotografering, stykkpris

kr 3 000,-

Timespris for arbeid uten kjøp av distribusjon

kr 1 500,-

Tilpasse en ferdig produsert artikkel

fra kr 3 000,-

Produksjon av innholdsak (tekst/foto/bakgrunnsfilm)

fra kr 5 000,-

Oppsett av digitalt magasin

fra kr 25 000,-

Tilleggskostnad artikkelproduksjon

fra kr 5 000,-

2 korrekturer er med i prisen.

Fra 3. korrektur kr 500,- pr. korrektur.

14 dager levering fra bestilling til publisering.

Korrekturfrist 2 dager.

INNHOLDSPRODUKSJON

ENKEL PRODUKSJON OG PRESENTASJON

PRODUKSJON OG FANCY PRESENTASJON

DIGITALE MAGASINER