Nå kan du bli medeier i Grong Sparebank

Grong Sparebank skal nå gjennomføre sin syvende emisjon. Det betyr at enda flere kan bli medeiere i distriktets største lokale sparebank.

Vi har over flere år hatt stor vekst, tatt betydelige markedsandeler og levert solide overskudd til eiere og samfunnet. I takt med økende kundemasse og økte kapitalkrav, har vi behov for å øke egenkapitalen i banken. Vi gjør derfor en garantert fortrinnrettet emisjon på 110 millioner kroner, gjennom å utstede 1 million nye egenkapitalbevis.

– Både lokale og nasjonale investorer og småsparere har egenkapitalbevis i banken i dag, og det setter vi stor pris på. Det er ikke mange selskaper i vårt markedsområde som er på børs og det er kjekt å se at våre investorer har tro på oss og de mulighetene dette gir. Når banken går med overskudd, gir egenkapitalbevisene mulighet for utbytte, sier administrerende banksjef Jon Håvard Solum

Stort engasjement

For nye investorer kan det være mange begrep å forholde seg til rundt en emisjon. Banksjefen understreker at du ikke trenger å være en erfaren investor for å kjøpe deg inn.

– De investorene vi har i dag eier alt fra noen få til flere tusen egenkapitalbevis. Flere av de som jobber i banken eller sitter i styret er også med og har allerede gjort investeringer, sier han.

– Det hadde vært veldig gøy å få enda flere eiere fra ulike miljøer. Det var et stort engasjement ved forrige emisjon, og det er mange som har spurt oss om når neste mulighet blir, sier Solum.  Egenkapitalbeviset ble først notert på børs i 2017 og omsettes nå på Euronext Growth Oslo.

Oslo 20170614, Bjellesermoni Oslo Børs Grong Sparebank. Foto: Thomas Brun / NTB Scanpix

Property, Tie, Coat, Suit, Smile

Grong Sparebank har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Banken sikter mot at 50-80% av overskuddet tilordnet egenkapitalbeviseiere utbetales som utbytte.

Sparebankene i Norge har spilt en avgjørende rolle for utvikling av lokalsamfunn og næringsliv i vårt langstrakte land. Hos oss i Grong Sparebank sikrer du deg et eierskap i en bank med stort hjerte for utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn.

Vil du bli medeier i Grong Sparebank? Slik går du frem:

2. juni kl. 09:00

Tegningsperiode, og kjøp/salg av tegningsretter starter.

17. juni kl. 16:30

Tegningsperioden avsluttes.

20. juni

Tildeling av nye egenkapitalbevis offentliggjøres.

22. juni

Betaling for tildelte egenkapitalbevis belastes din bankkonto.

Omkring 1. juli

Egenkapitalbevisene leveres og tas opp til handel på Euronext Growth Oslo.

13. juni kl. 16:30

Kjøp salg av tegningsretter stenger.

Vil du vite mer?

Les alt om emisjonen på våre nettsider

Om denne artikkelen

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Namdalsavisas markedsavdeling.
Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

Annonsørinnhold